Red Purple Black

Chi bộ

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng Hình đại diện
Ngày sinh: 09/11/1976 nguyen van thang
Giới tính: Nam
Chức vụ Đảng:  Bí thư Chi bộ
Điện thoại: 0974030720
Email: thanghiepduc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Hiệu Trưởng

 

Họ và tên: Mai Tấn Lâm Hình đại diện
Ngày sinh: 25/01/1985  
Giới tính: Nam
Chức vụ Đảng:  Phó bí thư Chi bộ
Điện thoại: 0944321911
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

 

Họ và tên: Hoàng Thị Mận Hình đại diện
Ngày sinh: 10/05/1990  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng: Ủy viên
Điện thoại: 0947299142
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Tổ phó

 

Họ và tên: Coor Thái Thu Hình đại diện
Ngày sinh:  24/11/1980  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Điện thoại:  0839194677
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

  

Họ và tên: Bnướch Hà Hình đại diện
Ngày sinh: 19/08/1986  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0984488815
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Hồ Thị Hoa Hình đại diện
Ngày sinh: 18/8/1984 Ho hoa1 
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0839192036
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Tơ Ngôn Việt Hình đại diện
Ngày sinh: 27/12/1985 11 copy 
Giới tính: Nam
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0362202009
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Phạm Thị Hoài Hình đại diện
Ngày sinh: 09/03/1984  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0378809000
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Lê Thị Phụng Ngọc Hình đại diện
Ngày sinh: 09/8/1978  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0859794543
Email: ngocn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Huỳnh Thị Ánh Xuân Hình đại diện
Ngày sinh: 07/05/1989  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0848709509
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Pơ Loong Thị Thủy Hình đại diện
Ngày sinh: 18/8/1984  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0839192036
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Nhân viên

 

Họ và tên: Trần Thị Tường Vân Hình đại diện
Ngày sinh: 07/08/1996 v copy copy 
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0962097320
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành Hình đại diện
Ngày sinh: 02/11/1991  
Giới tính: Nam
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0334027361
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Coor Nơnh Hình đại diện
Ngày sinh: 18/8/1984  9. Nonh
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0839192036
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Nhân viên

 

Họ và tên: A Rất Thị Lựu Hình đại diện
Ngày sinh: 18/8/1984  205230817
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0839192036
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Nhân viên

 

Họ và tên: Phan Thị Hoa Hình đại diện
Ngày sinh: 17/07/1990  
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:  Đảng viên
Điện thoại: 0364745169
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Nhân viên kế toán

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Trận chung kết bóng chuyền nam 12/1 và 11/1


Văn bản mới

Hình ảnh từ thư viện

Banner liên kết

bannerbogiaoduc so-gddt-qn
logo storevietnam logo
Untitled-1

..

Số liệu thống kê

Các thành viên : 238
Nội dung : 574
Liên kết web : 1
Số lần xem bài viết : 576693
Hiện có 6 khách Trực tuyến