Red Purple Black

Tổ Xã hội

xa hoi

Họ và tên: Phan Thị Ái Nghĩa Hình đại diện
Ngày sinh: 28/02/1979  ai nghia
Giới tính: Nữ
Quê quán: Bình Nguyên - Thăng Bình - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/2001
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  27/01/2011
Ngày vào Đảng chính thức:  27/01/2012
Điện thoại - Email:  01228315650 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy:  Môn Lịch sử - Địa lí
Phụ trách:  Phó chủ nhiệm lớp 8/3

 

Họ và tên: Coor Thái Thu Hình đại diện
Ngày sinh: 24/11/1980  coor thai thu
Giới tính: Nữ
Quê quán: La ê - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/2005
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 27/01/2011
Ngày vào Đảng chính thức: 27/01/2012
Điện thoại - Email: 01683851377 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Ngữ văn
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 7/2

 

Họ và tên: Tăng Thị Hồng Hạnh Hình đại diện
Ngày sinh: 10/05/1966 Tang Hong hanh 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/09/1991
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0909303157  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Ngữ văn
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 7/1

 

Họ và tên: Doãn Sương Hình đại diện
Ngày sinh: 15/05/1985  Doan suong1
Giới tính: Nữ
Quê quán: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/09/2010
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị: 09/01/2012
Ngày vào Đảng chính thức: 09/01/2013
Điện thoại - Email: 01684 930970
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Ngữ văn
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 8/1

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Hình đại diện
Ngày sinh: 17/04/1979  Hanh su
Giới tính: Nữ
Quê quán: Xã Cao Mại, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/2000
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01665018848
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Lịch sử - Đại lí
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 9/2

 

Họ và tên: Hiền Thị Thúy Hình đại diện
Ngày sinh: 09/02/1989 Hien Thi Thuy 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đắc Pree - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 02/01/2014
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01695 437 809
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Địa lí
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 6/1

 

Họ và tên: Hồ Thị Hoa Hình đại diện
Ngày sinh: 18/08/1984  Ho hoa1
Giới tính: Nữ
Quê quán: Phước Sơn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 03/09/2010
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01682158407
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Lịch sử
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Lê Thị Thu Thủy Hình đại diện
Ngày sinh: 13/09/1975  
Giới tính: Nữ
Quê quán: Thủy Biều, Huế, Thừa Thiên Huế
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/11/2001
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  01688 494 853  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Anh Văn
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 7/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Xây dựng nhà truyền thông Văn hóa


Văn bản mới

Hình ảnh từ thư viện

Số liệu thống kê

Các thành viên : 208
Nội dung : 346
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 286379
Hiện có 92 khách Trực tuyến