Red Purple Black

Tổ Văn Phòng

 van phong

Họ và tên: Phan Thị Thông Hình đại diện
Ngày sinh:    Phan Thi Thong
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

 

Họ và tên: Lê Thị Lệ Hình đại diện
Ngày sinh: 26/08/1983  le thi le
Giới tính: Nữ
Quê quán: Điện Hông - Điện Bàn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 02/01/2002
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 08/03/2004
Ngày vào Đảng chính thức: 08/03/2005
Điện thoại - Email: 0985018313 - 0945390435  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Văn thư
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Mai Thị Hạnh Hình đại diện
Ngày sinh: 08/03/1971 Mai Hanh1 
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0972 642 930 
Chức vụ Kế toán
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Vương Đăng Khánh Hình đại diện
Ngày sinh: 08/07/1984  
Giới tính: Nam
Quê quán: Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/08/2008
Đoàn viên: Bí thư Chi đoàn
Ngày vào Đảng dự bị: 03/09/2013
Ngày vào Đảng chính thức: 03/09/2014
Điện thoại - Email: 0974 104 287
Chức vụ Tổng phụ trách Đội
Giảng dạy:  Môn Mỹ thuật
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Phạn Thị Nga Hình đại diện
Ngày sinh: 02/10/1989 Pham Thi Nga 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Duy Nghĩa - Duy Xuyên - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Duy Hải - Duy Xuyên - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/01/2012
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0974 738 556 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Y tế
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Bờ Nướch Hăm Hình đại diện
Ngày sinh:    
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Y tế
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Vũ Thị Kim Khoa Hình đại diện
Ngày sinh:    
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Nhân viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

 

 

 

 

 

 

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Xây dựng nhà truyền thông Văn hóa


Văn bản mới

Hình ảnh từ thư viện

Số liệu thống kê

Các thành viên : 208
Nội dung : 346
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 286349
Hiện có 38 khách Trực tuyến