Red Purple Black
Các tổ chuyên môn

Tổ Tự Nhiên

tu nhien

Họ và tên: Trương Phú Liên Hình đại diện
Ngày sinh: 20/06/1966  truong phu lien11
Giới tính: Nam
Quê quán: Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang- Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/09/1989
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0987239801
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy: Môn Toán
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh lợi Hình đại diện
Ngày sinh: 19/08/1981  Nguyen Minh Loi
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/05/2008
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 16/09/2010
Ngày vào Đảng chính thức:  16/09/2011
Điện thoại - Email: 0972 757 294  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Toán
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 6/1

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỵ Hình đại diện
Ngày sinh: 28/07/1980  
Giới tính: Nữ
Quê quán: Núi Thanh - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/05/2008
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01697 364 412   -   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Toán - Tin
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 6/2

 

Họ và tên: Đặng Thị Thu Phương Hình đại diện
Ngày sinh: 08/08/1982 phuong 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể trường Phổ thông DTNT Nam Giang
Ngày vào ngành:  01/5/2008
Ngày vào Đảng dự bị:  05/05/2014
Ngày vào Đảng chính thức:  05/05/2015
Điện thoại - Email: 0984 131 035 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Tin học
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 8/2

 

Họ và tên: Lê Thị Phụng Ngọc Hình đại diện
Ngày sinh:   phung ngoc1 
Giới tính:  
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Đinh Văn Hùng Hình đại diện
Ngày sinh:    
Giới tính:  
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Phan Thị Bảy Hình đại diện
Ngày sinh:  04/11/1978  Phan Bay1
Giới tính:  Nữ
Quê quán: Bình Phục - Thăng Bình - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành:  01/10/1999
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  0169349937 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Hóa học
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 9/1

 

Họ và tên: Phạm Thị Hoài Hình đại diện
Ngày sinh:    Pham Thi Hoai
Giới tính:  
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Võ Thị Thúy Hường Hình đại diện
Ngày sinh: 26/09/1985  Vo Thuy huong
Giới tính: Nữ
Quê quán: Hòa Phong - Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/08/2008
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0977073441
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Sinh học
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 7/3

 

Họ và tên: Doãn Hoàng Ngân Hình đại diện
Ngày sinh: 07/05/1984  
Giới tính: Nam
Quê quán: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/03/2010
Đoàn viên: Phó bí thư Chi đoàn
Ngày vào Đảng dự bị: 27/08/2014
Ngày vào Đảng chính thức: 27/08/2015
Điện thoại - Email: 0965 369 696  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn thể dục
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 8/3

 

Họ và tên: ALăng Kiệt Hình đại diện
Ngày sinh: 14/03/1991  
Giới tính: Nam
Quê quán: Đắc Tôi - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Đắc tôi - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/02/2015
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01666733252  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Thể dục
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/category/blog.php on line 51

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/category/blog.php on line 56

Tổ Xã hội

xa hoi

Họ và tên: Phan Thị Ái Nghĩa Hình đại diện
Ngày sinh: 28/02/1979  ai nghia
Giới tính: Nữ
Quê quán: Bình Nguyên - Thăng Bình - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/2001
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  27/01/2011
Ngày vào Đảng chính thức:  27/01/2012
Điện thoại - Email:  01228315650 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy:  Môn Lịch sử - Địa lí
Phụ trách:  Phó chủ nhiệm lớp 8/3

 

Họ và tên: Coor Thái Thu Hình đại diện
Ngày sinh: 24/11/1980  coor thai thu
Giới tính: Nữ
Quê quán: La ê - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/2005
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 27/01/2011
Ngày vào Đảng chính thức: 27/01/2012
Điện thoại - Email: 01683851377 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Ngữ văn
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 7/2

 

Họ và tên: Tăng Thị Hồng Hạnh Hình đại diện
Ngày sinh: 10/05/1966 Tang Hong hanh 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/09/1991
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0909303157  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Ngữ văn
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 7/1

 

Họ và tên: Doãn Sương Hình đại diện
Ngày sinh: 15/05/1985  Doan suong1
Giới tính: Nữ
Quê quán: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/09/2010
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị: 09/01/2012
Ngày vào Đảng chính thức: 09/01/2013
Điện thoại - Email: 01684 930970
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Ngữ văn
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 8/1

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Hình đại diện
Ngày sinh: 17/04/1979  Hanh su
Giới tính: Nữ
Quê quán: Xã Cao Mại, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/2000
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01665018848
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Lịch sử - Đại lí
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 9/2

 

Họ và tên: Hiền Thị Thúy Hình đại diện
Ngày sinh: 09/02/1989 Hien Thi Thuy 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đắc Pree - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 02/01/2014
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01695 437 809
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Địa lí
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 6/1

 

Họ và tên: Hồ Thị Hoa Hình đại diện
Ngày sinh: 18/08/1984  Ho hoa1
Giới tính: Nữ
Quê quán: Phước Sơn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 03/09/2010
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01682158407
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Lịch sử
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Lê Thị Thu Thủy Hình đại diện
Ngày sinh: 13/09/1975  
Giới tính: Nữ
Quê quán: Thủy Biều, Huế, Thừa Thiên Huế
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/11/2001
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  01688 494 853  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Anh Văn
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 7/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/category/blog.php on line 56

Tổ Văn Phòng

 van phong

Họ và tên: Phan Thị Thông Hình đại diện
Ngày sinh:    Phan Thi Thong
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

 

Họ và tên: Lê Thị Lệ Hình đại diện
Ngày sinh: 26/08/1983  le thi le
Giới tính: Nữ
Quê quán: Điện Hông - Điện Bàn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 02/01/2002
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 08/03/2004
Ngày vào Đảng chính thức: 08/03/2005
Điện thoại - Email: 0985018313 - 0945390435  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Văn thư
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Mai Thị Hạnh Hình đại diện
Ngày sinh: 08/03/1971 Mai Hanh1 
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0972 642 930 
Chức vụ Kế toán
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Vương Đăng Khánh Hình đại diện
Ngày sinh: 08/07/1984  
Giới tính: Nam
Quê quán: Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/08/2008
Đoàn viên: Bí thư Chi đoàn
Ngày vào Đảng dự bị: 03/09/2013
Ngày vào Đảng chính thức: 03/09/2014
Điện thoại - Email: 0974 104 287
Chức vụ Tổng phụ trách Đội
Giảng dạy:  Môn Mỹ thuật
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Phạn Thị Nga Hình đại diện
Ngày sinh: 02/10/1989 Pham Thi Nga 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Duy Nghĩa - Duy Xuyên - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Duy Hải - Duy Xuyên - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/01/2012
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0974 738 556 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Y tế
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Bờ Nướch Hăm Hình đại diện
Ngày sinh:    
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Y tế
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Vũ Thị Kim Khoa Hình đại diện
Ngày sinh:    
Giới tính: Nữ
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Nhân viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/category/blog.php on line 56

Tổ Quản lý Nội trú

Họ và tên: Võ Hoài Bão Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: Hiên Thị Hênh Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ  
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: Pơ Loong Thị Thủy Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Nhân viên cấp dưỡng
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: Zơ Râm Thị Lan Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Nhân viên cấp dưỡng
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: ALăng Thị Thủy Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Nhân viên cấp dưỡng
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngũ Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Nhân viên cấp dưỡng
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: ARất Lực Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Nhân viên cấp dưỡng
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: ARất Thị Lựu Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Nhân viên cấp dưỡng
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: Hôih Vôn Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính:  Nam
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Bảo vệ
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

Họ và tên: ARất Chế Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nam
Quê quán: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Cà Dy - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành:
Đoàn viên:
Ngày vào Đảng dự bị:
Ngày vào Đảng chính thức:
Điện thoại - Email:
Chức vụ Bảo vệ
Giảng dạy:  
Phụ trách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Trận chung kết bóng chuyền nam 12/1 và 11/1


Văn bản mới

Hình ảnh từ thư viện

Số liệu thống kê

Các thành viên : 208
Nội dung : 346
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 286346
Hiện có 32 khách Trực tuyến