Red Purple Black

Cơ cấu tổ chức

Chi Đoàn trường

Đang cập nhật nội dung ...

 
Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 51

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

Ban giám hiệu

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng Hình đại diện
Ngày sinh: 09/11/1976  nguyen van thang
Giới tính: Nam
Quê quán:  Bình Sơn - Hiệp Đức - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thôn Thạnh Mỹ II, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/2000
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 20/11/1999
Ngày vào Đảng chính thức: 20/11/2010
Điện thoại - Email:  0974030720 - thanghiepduc@gmail.com
Chức vụ Hiệu Trưởng
Giảng dạy:  
Phụ trách:  Quản lí chung

 

Họ và tên: Lê Thị Xuân Hoa Hình đại diện
Ngày sinh: 15/02/1978  xuanhoa
Giới tính: Nữ
Quê quán:  Thôn An Mỹ, xã Bình An, huyệnThăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Tổ 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/10/1999
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 15/7/2007
Ngày vào Đảng chính thức: 15/7/2008
Điện thoại - Email: 0385176897 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Giảng dạy:  
Phụ trách:  Chuyên môn

 

Họ và tên:   Hình đại diện
Ngày sinh:    
Giới tính:  
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  /
Ngày vào Đảng chính thức:  /
Điện thoại - Email:  
Chức vụ  
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

 

 

 

 

 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

Công Đoàn

Họ và tên: Lê Thị Phụng Ngọc Hình đại diện
Ngày sinh: 09/08/1978
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Điện thoại: 0985883479
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  

Họ và tên: Đặng Thị Thu Phương Hình đại diện
Ngày sinh: 08/08/1982
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Phó chủ tịch CĐ - Nữ công
Điện thoại: 0984 131 035
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Phan Thị Ái Nghĩa Hình đại diện
Ngày sinh: 28/02/1079
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Ủy viên
Điện thoại: 0918933393
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: Đinh Văn Hùng Hình đại diện
Ngày sinh: 21/06/1982
Giới tính: Nam
Chức vụ: Ủy ban kiểm tra
Điện thoại: 0917 986 119
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

Ban đại diện cha mẹ học sinh

Dai bieu va nha truong copy

 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

Chi bộ

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng Hình đại diện
Ngày sinh: 09/11/1976 nguyen van thang
Giới tính: Nam
Chức vụ Đảng:  
Điện thoại: 0974030720
Email: thanghiepduc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Hiệu Trưởng

 

Họ và tên: Lê Thị Xuân Hoa Hình đại diện
Ngày sinh:  15/02/2978 xuanhoa 
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:
Điện thoại:  0385176897
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

 

Họ và tên: Coor Thái Thu Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nữ
Chức vụ Đảng:
Điện thoại:
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Giáo viên

 

Họ và tên: Lê Thị Lệ Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Đảng viên
Điện thoại:
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ: Nhân viên 
 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/dtntnamgiang/dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

Tổ Tự Nhiên

tu nhien

Họ và tên: Trương Phú Liên Hình đại diện
Ngày sinh: 20/06/1966  truong phu lien11
Giới tính: Nam
Quê quán: Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang- Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/09/1989
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0987239801
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy: Môn Toán
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh lợi Hình đại diện
Ngày sinh: 19/08/1981  Nguyen Minh Loi
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/05/2008
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị: 16/09/2010
Ngày vào Đảng chính thức:  16/09/2011
Điện thoại - Email: 0972 757 294  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Toán
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 6/1

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỵ Hình đại diện
Ngày sinh: 28/07/1980  
Giới tính: Nữ
Quê quán: Núi Thanh - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/05/2008
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01697 364 412   -   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Toán - Tin
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 6/2

 

Họ và tên: Đặng Thị Thu Phương Hình đại diện
Ngày sinh: 08/08/1982 phuong 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể trường Phổ thông DTNT Nam Giang
Ngày vào ngành:  01/5/2008
Ngày vào Đảng dự bị:  05/05/2014
Ngày vào Đảng chính thức:  05/05/2015
Điện thoại - Email: 0984 131 035 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Tin học
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 8/2

 

Họ và tên: Lê Thị Phụng Ngọc Hình đại diện
Ngày sinh:   phung ngoc1 
Giới tính:  
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Đinh Văn Hùng Hình đại diện
Ngày sinh:    
Giới tính:  
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Phan Thị Bảy Hình đại diện
Ngày sinh:  04/11/1978  Phan Bay1
Giới tính:  Nữ
Quê quán: Bình Phục - Thăng Bình - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành:  01/10/1999
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  0169349937 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Hóa học
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 9/1

 

Họ và tên: Phạm Thị Hoài Hình đại diện
Ngày sinh:    Pham Thi Hoai
Giới tính:  
Quê quán:  
Chỗ ở hiện nay:  
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  
Phụ trách:  

 

Họ và tên: Võ Thị Thúy Hường Hình đại diện
Ngày sinh: 26/09/1985  Vo Thuy huong
Giới tính: Nữ
Quê quán: Hòa Phong - Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/08/2008
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0977073441
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Sinh học
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 7/3

 

Họ và tên: Doãn Hoàng Ngân Hình đại diện
Ngày sinh: 07/05/1984  
Giới tính: Nam
Quê quán: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/03/2010
Đoàn viên: Phó bí thư Chi đoàn
Ngày vào Đảng dự bị: 27/08/2014
Ngày vào Đảng chính thức: 27/08/2015
Điện thoại - Email: 0965 369 696  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn thể dục
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 8/3

 

Họ và tên: ALăng Kiệt Hình đại diện
Ngày sinh: 14/03/1991  
Giới tính: Nam
Quê quán: Đắc Tôi - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Đắc tôi - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/02/2015
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 01666733252  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Thể dục
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Trải nghiệm tour du lịch dựa vào cộng đồng Cơtu Nam Giang - Quảng Nam


Văn bản mới

Hình ảnh từ thư viện

Số liệu thống kê

Các thành viên : 208
Nội dung : 346
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 286334
Hiện có 11 khách Trực tuyến