Red Purple Black
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
21 27 Luật nghĩa vụ quân sự 00-00-0000 Click Vào đây tải về
22 26 Văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng 00-00-0000 Click Vào đây tải về
23 25 Luật Giáo dục 2005 và luật Giáo dục 2009 bổ sung 00-00-0000 Click Vào đây tải về
24 24 Luật phòng chống tham nhũng 00-00-0000 Click Vào đây tải về
25 23 Luật tiếp công dân 00-00-0000 Click Vào đây tải về
26 22 hướng dẫn công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2015-2016 00-00-0000 Huong_dan_CTHSSV_y_te__2015-2016-chinh.doc
27 21 Hướng dẫn thanh tra Năm học: 2015-2016 00-00-0000 Huong_dan_thanh_tra_NH_15-16.rar
28 20 Hướng dẫn GDDT Năm học: 2015-2016 00-00-0000 Huong_dan_GDDT_2015_2016-chinh.doc
29 19 Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH Năm học 2015-2016 00-00-0000 Ke_hoach_thuc_hien_NV_GDDT_nam_2015-2016.doc
30 18 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế 00-00-0000 TT_01_BTP_huong_dan_nghiep_vu_cong_tac_phap_che.doc
31 17 Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính 00-00-0000 Click Vào đây tải về
32 16 Thông tư liên tịch 125 về hướng dẫn thực hiện chi công tác KĐCLGD 00-00-0000 Click Vào đây tải về
33 15 Quy định nâng lương trước thời hạn của Sở GD&ĐT Quảng Nam 00-00-0000 Click Vào đây tải về
34 14 Khung kế hoạch thời gian biên chế năm học 2014-2015 của UBND tỉnh Quảng Nam 00-00-0000 Click Vào đây tải về
35 13 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của UBND tỉnh Quảng Nam 00-00-0000 Click Vào đây tải về
36 12 Chỉ thị về nhiệm vụ trong tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệm năm học 2014-2015 của Bộ GD&ĐT 00-00-0000 Click Vào đây tải về
37 11 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015 của Bộ GD&ĐT 00-00-0000 Click Vào đây tải về
38 10 Chương trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Tỉnh ủy Quảng Nam 00-00-0000 Click Vào đây tải về
39 9 Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 00-00-0000 Click Vào đây tải về
40 8 Nghị quyết của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 00-00-0000 Click vào đây tải về

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Các hoạt động của trường


Văn bản mới

Hình ảnh từ thư viện

Số liệu thống kê

Các thành viên : 209
Nội dung : 374
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 306184
Hiện có 7 khách Trực tuyến