Red Purple Black

Tổ Tự Nhiên

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành  Hình đại diện
Ngày sinh: 02/11/1991 t 
Giới tính:  Nam
Quê quán: Quế Sơn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  21/07/2021
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  0334027361 -  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  Môn Hóa
Phụ trách:  Tổ trưởng chuyên môn

 

Họ và tên: Trịnh Thị Minh Hải Hình đại diện
Ngày sinh: 19/02/1981 111 copy 
Giới tính: Nữ
Quê quán: Hiệp Đức
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang- Quảng Nam
Ngày vào ngành: 09/01/2004
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0963043651- Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Tổ trưởng
Giảng dạy: Môn Vật Lí
Phụ trách:  Chủ nhiệm lớp 7/1

  

Họ và tên: Hoàng Thị Mận Hình đại diện
Ngày sinh: 10/05/1990  
Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang
Ngày vào ngành:  01/05/2016
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  17/04/2019
Ngày vào Đảng chính thức:  17/04/2020
Điện thoại - Email:  0973370260 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Tổ phó 
Giảng dạy:  Môn Toán
Phụ trách:  Tổ phó 

 

Họ và tên: Mai Tấn Lâm Hình đại diện
Ngày sinh: 25/01/1985  
Giới tính: Nam
Quê quán: Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/08/2010
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0944321911 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Giảng dạy:  Tin 6; Tin 9/2
Phụ trách:  Chuyên môn

 

Họ và tên: Trần Thị Phượng Hình đại diện
Ngày sinh: 19/05/1986  
Giới tính: Nữ
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/08/2010
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0373581343 -   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Tin 7; Tin 8; Tin 9/1
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 9/1 - Quản trị mạng

 

Họ và tên: Hoàng Trung Hiếu Hình đại diện
Ngày sinh:  02/09/1993  
Giới tính: Nam
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/03/2017
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0347564209 -  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Toán
Phụ trách: Tổ trưởng quản lí nội trú - Phó chủ nhiệm lớp 9/2 

 

Họ và tên: Phạm Thị Hoài Hình đại diện
Ngày sinh: 09/03/1984  
Giới tính: Nữ
Quê quán: Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang- Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/05/2009
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  08/10/2018
Ngày vào Đảng chính thức:  08/10/2019
Điện thoại - Email: 0378809000 - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Sinh
Phụ trách: Chủ nhiệm Lớp 8/2

  

Họ và tên: Bùi Thị Vân Kiều Hình đại diện
Ngày sinh: 18/12/1998  k copy
Giới tính: Nữ
Quê quán: Núi Thành - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang- Quảng Nam
Ngày vào ngành: 05/04/2021
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0378703777 -  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Toán
Phụ trách:  Chủ nhiệm lớp 8/1

 

Họ và tên: Lê Thị Phụng Ngọc Hình đại diện
Ngày sinh:  09/8/1978  
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang- Quảng Nam
Ngày vào ngành:  
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  25/05/2019
Ngày vào Đảng chính thức:  25/05/2020
Điện thoại - Email: 0985883479 - ngoc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Lý
Phụ trách:  Chủ tịch công đoàn

 

Họ và tên: PoLoong Ninh Hình đại diện
Ngày sinh:  16/10/1984  
Giới tính: Nam
Quê quán: Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Thạnh Mỹ- Nam Giang- Quảng Nam
Ngày vào ngành:  01/08/2011
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0962255542
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Thể dục
Phụ trách: Phó chủ nhiệm lớp 7/3

 

Họ và tên: Tơ Ngôl Việt Hình đại diện
Ngày sinh:  27/12/1985  112
Giới tính: Nam
Quê quán: Đắc Tôi - Nam Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 01/08/2010
Đoàn viên: Đoàn viên
Ngày vào Đảng dự bị:  02/06/2014
Ngày vào Đảng chính thức:  02/06/2015
Điện thoại - Email: 0362202009 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Giảng dạy: Môn Thể dục 9
Phụ trách: Cơ sở vật chất - Ngoài giờ lên lớp

 

Họ và tên: Trần Thị Tường Vân Hình đại diện
Ngày sinh: 07/08/1996  v
Giới tính: Nữ
Quê quán: Tam Tiến- Núi Thành - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành: 05/04/2021
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  24/07/2018
Ngày vào Đảng chính thức:  24/07/2019
Điện thoại - Email: 0962097320  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy: Môn Toán
Phụ trách: Chủ nhiệm lớp 7/3

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Tiên Hình đại diện
Ngày sinh: 01/01/1997 11 copy copy copy copy 
Giới tính:  Nữ
Quê quán: Quế Thuận- Quế Sơn - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành:  10/02/2023
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email:  0365879018  - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  Môn Vật Lí
Phụ trách:  Chủ nhiệm lớp 7/2

 

Họ và tên: A Lăng Thị Dôn Hình đại diện
Ngày sinh: 16/07/1997 12 
Giới tính:  Nữ
Quê quán: Ka Dăng- Đông Giang - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Ngày vào ngành:  10/02/2023
Đoàn viên:  
Ngày vào Đảng dự bị:  
Ngày vào Đảng chính thức:  
Điện thoại - Email: 0336267800  -  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chức vụ Giáo viên
Giảng dạy:  Môn Sinh học
Phụ trách:  

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Các hoạt động của trường


Hình ảnh từ thư viện

Banner liên kết

bannerbogiaoduc so-gddt-qn
logo storevietnam logo
Untitled-1

.

Số liệu thống kê

Các thành viên : 243
Nội dung : 663
Liên kết web : 1
Số lần xem bài viết : 709495
Hiện có 25 khách Trực tuyến