Red Purple Black
Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 29. Năm học 2023 - 2024. Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024

Thứ, Ngày

Thời gian

Nội dung công việc - Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

(08/04)

6h45’

 

8h00’

14h00’

 

16h30’

- Hội nghị giao ban tại Phòng GD&ĐT.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học đợt III.

- Hội nghị công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số Quý I/2024.

- Hoàn thành hồ sơ góp ý Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 9 về Phòng GD&ĐT

PGDĐT

Theo KH

 

PGDĐT

 

Theo KH

Thứ Ba

(09/04)

7h30’

 

15h30’

 

 

17h00’

- Tham gia Cuộc thi Trưng bày sản phẩm STEM cấp huyện tại trường.

- Các Tổ chức chuyên môn họp bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 9; Hoàn thành hồ sợ lựa chọn SGK lớp 9 gửi về Hội đồng Lựa chọn SGK lớp 9 năm học 2024-2025 của Nhà trường.

- Tham gia Tổng kết Cuộc thi Trưng bày sản phẩm STEM cấp huyện tại trường

PGDĐT

 

Tổ trưởng các Tổ chuyên môn

 

 

PGDĐT

 

Thứ Tư

(10/04)

14h00’

 

 

 

 

15h30’

- Họp Hội đồng Lựa chọn SGK lớp 9 năm học 2024-2025 của Nhà trường thẩm định hồ sơ lựa chọn SGK lớp 9 của các tổ chuyên môn; tổng hợp đề xuất với người đứng đầu danh mục SGK do các tổ chuyên lựa chọn.

- Kiểm tra tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thi HSG lớp 9 cấp tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

PGD&ĐT

Thứ Năm

(11/04)

13h30’

 

 

- Tổ chức học bù TKB sáng Thứ 6 Tuần 29.

- Hoàn thành tất cả các điều kiện để chuẩn bị phục vụ tốt Hội thi HSG lớp 9 cấp tỉnh.

Theo Lịch

 

Theo Lịch

Thứ Sáu

(12/04)

6h45’

13h45’

- Tham gia Hội thi HSG lớp 9 cấp tỉnh.

- Họp Cơ Quan.

Sở GD&ĐT

Theo Lịch

Thứ Bảy

(13/04)

 

- Trực cơ quan: Cô Trịnh Thị Minh Hải, cô Bờ nướch Hà, cô Trần Thị Phượng

Theo PC

 

Chủ nhật

(14/04)

 

- Trực cơ quan: Cô Trịnh Thị Minh Hải, cô Bờ nướch Hà, cô Trần Thị Phượng

Theo PC

 

 

 

Lịch công tác tuần 28. Năm học 2023 - 2024. Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 07/04/2024

Thứ, Ngày

Thời gian

Nội dung công việc - Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

(01/04)

6h45’

 

- Tổ chức sinh hoạt dưới cờ.

- Kiểm tra nội bộ trường học.

Theo lịch

Theo QĐ

Thứ Ba

(02/04)

7h30’

- Tham gia Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XIII

Chi uỷ viên

Thứ Tư

(03/04)

14h00’

 

 

- Tổng duyệt chương trình đồng diễn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Thạnh Mỹ.

- Tổ chức dạy học Bồi dưỡng HS giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức dạy học tăng cường bộ môn Toán và Ngữ Văn khối lớp 9.

Theo KH

 

Theo lịch

Cô Mân,

Cô Thu

Thứ Năm

(04/04)

13h45’

 

 

14h30’

 

- Tổ chức dạy học tăng cường môn Tiếng anh khối lớp 9.

- Tổ chức đợt Sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

- Sinh hoạt chi bộ.

Thầy Hùng,

Cô Liên

Đảng viên

 

 Đảng viên

Thứ Sáu

(05/04)

7h00’

 

13h45’

- Chương trình đồng diễn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Thạnh Mỹ.

- Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức họp với các giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn SGK; Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Hội đồng lựa chọn SGK cấp Trường.

- Tổ chức dạy học Bồi dưỡng HS giỏi cấp tỉnh.

Theo lịch

Theo lịch

Theo Kế hoạch

 

 

Theo lịch

Thứ Bảy

(06/04)

 

- Trực cơ quan Cô Nguyễn Thị Cẩm Tiên, thầy Nguyễn Văn Thành, thầy Hoàng Trung Hiếu, cô Hoàng Thị Mận.

Theo PC

 

Chủ nhật

(07/04)

 

- Trực cơ quan: Cô Nguyễn Thị Cẩm Tiên, thầy Nguyễn Văn Thành, thầy Hoàng Trung Hiếu, cô Hoàng Thị Mận.

Theo PC

 

 
 

Lịch công tác tuần 27. Năm học 2023 - 2024. Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024

Thứ, Ngày

Thời gian

Nội dung công việc - Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

(25/03)

6h45’

 

10h30’

14h00’

- Tham gia giải Thể thao học sinh cấp tỉnh năm học 2023-2024.

- Họp Chi uỷ.

- Hoàn thành các loại báo cáo kiểm tra Giữa HKII.

Theo QĐ PGD

 

Chi uỷ

TCM, GV

Thứ Ba

(26/03)

 

- Báo cáo hồ sơ Sản phẩm STEM về PGD.

 

Tổ TN

Thứ Tư

(27/03)

13h30’

 

- Dạy bù Thời Khoá biểu ngày Thứ Bảy Tuần 26.

 

Theo lịch

Thứ Năm

(28/03)

13h30’

 

13h45’

- Khám sàn lọc bệnh Thalassemia tại Trung tâm Y tế Huyện.

- Sinh hoạt chi bộ.

BP Y tế

 

Theo lịch

Thứ Sáu

(29/03)

10h00’

13h45’

15h00’

- Hoàn thành hồ sơ góp ý SGK khối lớp 9

- Họp Cơ quan.

- Tập huấn sơ cấp cứu.

Theo lịch

Theo lịch

Theo Kế hoạch

Thứ Bảy

(30/03)

 

- Trực cơ quan: Cô Bùi Thị Vân Kiều, Cô Trần Thị Tường Vân, Cô Trần Thị Kim Liên, Cô Nguyễn Thị Hoài Thương.

Theo PC

 

Chủ nhật

(31/03)

 

- Trực cơ quan: Cô Bùi Thị Vân Kiều, Cô Trần Thị Tường Vân, Cô Trần Thị Kim Liên, Cô Nguyễn Thị Hoài Thương.

Theo PC

 

 

 
 

Lịch công tác tuần 26. Năm học 2023 - 2024. Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024

Thứ, Ngày

Thời gian

Nội dung công việc - Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

(18/03)

6h45’

7h00’

- Sinh hoạt dưới Cờ; Họp giao ban.

- Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, năm học 2023-2024

Theo KH

Th. Việt, Th. Thành, Th. Ninh

Thứ Ba

(19/03)

15h25’

- Tổ chức kiểm tra Giữa Học kỳ II, năm học 2023-2024.

Theo lịch

Thứ Tư

(20/03)

13h00’

 

- Tổ chức kiểm tra Giữa Học kỳ II, năm học 2023-2024.

Theo lịch

Thứ Năm

(21/03)

13h00’

 

- Tổ chức kiểm tra Giữa Học kỳ II, năm học 2023-2024.

Theo lịch

Thứ Sáu

(22/03)

13h00’

 

15h00’

- Tổ chức kiểm tra Giữa Học kỳ II, năm học 2023-2024.

- Họp BTC Ngày hội “Tiến Bước Lên Đoàn”.

Theo lịch

 

Theo QĐ BTC

Thứ Bảy

(23/03)

6h30’

 

9h30’

 

 

19h00’

- Tổ chức Chương trình Ngày hội “Tiến Bước Lên Đoàn”.

­- Phối hợp với CLB Âm nhạc SV FPT chuẩn bị các nội dung cho Chương trình nghệ thuật “Bản Hoà Ca – Chia sẻ yêu thương”.

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bản Hoà Ca - Chia sẻ yêu thương”.

- Trực cơ quan: Cô Nguyễn Thị Hạnh, Cô Huỳnh Thị Ánh Xuân, Thầy Hoàng Văn Hùng

Thầy Ngô Văn Ký.

Theo Kế hoạch

 

Theo PC

 

 

Theo Kế hoạch

 

Theo PC

Chủ nhật

(24/03)

 

- Trực cơ quan: Cô Nguyễn Thị Hạnh, Cô Huỳnh Thị Ánh Xuân, Thầy Hoàng Văn Hùng

Thầy Ngô Văn Ký.

Theo PC

 

 

 
 

Lịch công tác tuần 25. Năm học 2023 - 2024. Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024

Thứ, Ngày

Thời gian

Nội dung công việc - Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

(11/03)

6h45’

 

 

7h45’

 

14h00’

 

- Sinh hoạt dưới Cờ; Họp giao ban.

- Họp quyết toán tiền ăn tháng 02/2024.

- Hội thảo giới thiệu SGK lớp 9 Chương trình GDPT 2018 (Từ ngày 11/03-13/03).

- Tham gia Hội nghị công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số Quý I/2024.

Theo KH

Theo KH

Theo KH PGD

Thầy Lâm

Thứ Ba

(12/03)

15h25’

- Tổ chức kiểm tra Giữa Học kỳ II, năm học 2023-2024.

Theo lịch

Thứ Tư

(13/03)

8h00’

 

 

 

 

13h30’

 

14h00’

16h00’

- Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị.

- Tham gia tập huấn GDTC tại TP. Hội An từ ngày 13-14/03.

- Tổ chức chỉnh trang, sửa chữa CSVC.

- Lao động tổng dọn vệ sinh toàn trường.

Thầy Việt

 

 

 

 

Thầy Việt

Thứ Năm

(14/03)

13h45’

- Sinh hoạt tổ Chuyên môn.

 

Tổ CM

Thứ Sáu

(15/03)

 

- Tổ chức kiểm tra Giữa Học kỳ II, năm học 2023-2024.

Theo lịch

Thứ Bảy

(16/03)

 

- Trực cơ quan: Cô Coor Thái Thu, cô Phạm Thị Hoài, cô Zơ Rum Chạm, cô ARất Thị Thúy Nga

Theo PC

 

Chủ nhật

(17/03)

 

- Trực cơ quan: Cô Coor Thái Thu, cô Phạm Thị Hoài, cô Zơ Rum Chạm, cô ARất Thị Thúy Nga

Theo PC

 

 
 

Trang 1 trong tổng số 71

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Giới thiệu trường


Hình ảnh từ thư viện

Banner liên kết

bannerbogiaoduc so-gddt-qn
logo storevietnam logo
Untitled-1

.

Số liệu thống kê

Các thành viên : 243
Nội dung : 646
Liên kết web : 1
Số lần xem bài viết : 680089
Hiện có 24 khách Trực tuyến