Red Purple Black
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
1 47 Ba công khai năm học 2017-2018 00-00-0000 Click Vào đây Xem

2 46 Ba công khai năm học 2016-2017 00-00-0000 Click Vào đây Tải về
3 45 Nghị định 159 quy định Luật thanh tra và hoạt động của Ban TTND 00-00-0000 Hoat_dong_Ban_TTND.doc
4 44 Chỉ thị 30 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học: 2016-2017 00-00-0000 Click Vào đây tải về
5 43 Nghị định 56/2015 về đánh giá và phân loại CBCCVC 00-00-0000 Click Vào đây Tải về
6 42 Công văn Số:470 của Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo. 00-00-0000 Click vào đây tải về
7 41 Thông tư số 08/2016 Quy định chế độ định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách ... 00-00-0000 Click Vào đây tải về
8 40 Thông tư số 05/2016/BGD-ĐT Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên. 00-00-0000 Click Vào đây Tải về
9 39 Thông tư 43/2012/TT-BGD ĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 00-00-0000 Click Vào đây tải về
10 38 Thông tư 01/2016 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông DTNT 00-00-0000 Click Vào đây tải về
11 37 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục 00-00-0000 Click Vào đây tải về
12 36 Nghị định 76/2012 - Luật Tố cáo 00-00-0000 Click Vào đây tải về
13 35 Nghị định 75 - Luật khiếu nại 00-00-0000 Click Vào đây tải về
14 34 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 00-00-0000 Click Vào đây tải về
15 33 Chỉ thị 42-CT/TW về Giáo dục lý tưởng Cách mạng cho thế hệ trẻ. 00-00-0000 Click Vào đây tải về
16 32 Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Nam Giang về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020. 00-00-0000 Click Vào đây tải về
17 31 Thông tư 27/2015 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học. 00-00-0000 Click Vào đây tải về
18 30 Thông tư 19/2015 Ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, ... 00-00-0000 Click Vào đây tải về
19 29 Thông tư số 01/2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 104/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 00-00-0000 Click Vào đây tải về
20 28 Thông tư 11/2015 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 00-00-0000 Click Vào đây tải về

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Trải nghiệm tour du lịch dựa vào cộng đồng Cơtu Nam Giang - Quảng Nam


Hình ảnh từ thư viện

Banner liên kết

bannerbogiaoduc so-gddt-qn
logo storevietnam logo
Untitled-1

.

Số liệu thống kê

Các thành viên : 243
Nội dung : 646
Liên kết web : 1
Số lần xem bài viết : 680070
Hiện có 15 khách Trực tuyến